เข้าสู่ระบบ
วันกาลโยค
ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
การประกอบพิธีมงคลควรหลีกเลี่ยงวันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ และวันศุกร์ การทำการมงคลจะดีที่สุดหากเลือกใช้วันธงชัย หรือวันอธิบดี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ และวันพุธ
วันเสาร์ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๗ ปีเถาะ จ.ศ. ๑๓๘๕ ค.ศ. 2023
ฤกษ์บน: ดาวจันทร์เกาะศตภิษัท นักษัตรฤกษ์ที่ 24 เทวีฤกษ์
ฤกษ์ล่าง: วันทักทิน วันกาลทิน กทิงวัน วันฟู
กาลโยค: วันธงชัย
 • ธงชัย
 • เวลา 13.31น. - 15.00น. และเวลา 19.31น. - 21.00น.
 • อธิบดี
 • เวลา 13.31น. - 15.00น. และเวลา 19.31น. - 21.00น.
 • อุบาทว์
 • เวลา 06.01น. - 07.30น. และเวลา 00.01น. - 01.30น.
 • โลกาวินาศ
 • เวลา 15.01น. - 16.30น. และเวลา 03.01น. - 04.30น.
  อุปสมบทย่อยได้
  แต่งงานย่อยได้
  ผ่าคลอดย่อยได้
  ออกยวดยานใหม่/มือสองย่อยได้
  ก่อสร้างย่อยได้
  ขึ้นบ้านใหม่ย่อยได้
  ดูนิมิตเคล็ดลาง ความเชื่อ
  นกร้อง หนูกัด สัตว์ตก คนจาม ลางเขม่น
  เคล็ดลางความเชื่อปกิณกะเกี่ยวกับวันต่างๆ
  วันกาลโยค
  ธงชัย อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
  การประกอบพิธีมงคลควรหลีกเลี่ยงวันอุบาทว์ และวันโลกาวินาศ ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันศุกร์ และวันศุกร์ การทำการมงคลจะดีที่สุดหากเลือกใช้วันธงชัย หรือวันอธิบดี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ และวันพุธ
  ฮวงจุ้ย
  เคล็ดลับเสริมสิริมงคล   และการแก้ไขปรับเปลี่ยนฮวงจุ้ย
  อ่านใจ ทายนิสัย
  สารพันวิธีอ่านใจ ทายนิสัยคนใกล้ตัว